Wie zijn wij?

Wij zijn een coöperatie van Fysiotherapeuten die de belangen behartigen van Fysiotherapeuten in de regio West-Friesland.

Wij faciliteren de samenwerking tussen fysiotherapeuten en andere eerste tweede en derde lijnszorg. En behartigen hierin de belangen van de fysiotherapeuten. 

Bestuursleden CFWF

Samenwerken aan goede zorg

Kwaliteit telt!

Ons doel is: het verhogen van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en het versterken van de positie van de fysiotherapeut in de regio West Friesland. Niet alleen binnen de eigen setting, maar juist ook zorgbreed en in het sociale domein. Naast curatie is preventie een belangrijk speerpunt. denk aan valpreventieprogramma's, helpen bij gezonde leefstijl en gezond bewegen. 

Leren van elkaar en samen bouwen aan de professionele ontwikkeling van het vak en de bedrijfsvoering maakt het werk leuker én onze clienten ervaren grote voordelen.

binnenkort meer

voldoet 100% aan alle normen

powered by Phytalis