Jitske Nieman

Sinds 1999 ben ik werkzaam als fysiotherapeut in 2006 ben ik afgestudeerd als kinderfysiotherapeut. Ik heb 13 jaar in het DLZ gewerkt op de revalidatie- en kinderafdeling.  6 jaar geleden heb ik samen met mijn man Fysiotherapie Blokker overgenomen en in 2019 kinderfysiotherapie West-Friesland. 

Toen ik in de eerste lijn ging werken viel me op dat er veel minder wordt samengewerkt dan in de tweede lijn. Terwijl je in de eerste lijn veel meer in de directe leef omgeving van de patiënt werkt en je zo dus veel directer kunt bijdragen aan het verbeteren van  het functioneren  van deze patiënt in zijn eigen situatie. De effort zou nog veel groter zijn als we dit in beter gestructureerde samenwerkingsverbanden zouden doen dan nu gebeurd.  Ook zijn fysiotherapie praktijken onvoldoende gesprekspartner aan grote tafels en niet altijd vindbaar voor anderen. Ik geloof dat samenwerken versterkt. We kunnen dan veel meer laten zien wie we zijn, ook als beroepsgroep.’