Gilbert van den Berg

Mijn naam is Gilbert van den Berg. Ik ben (mede)eigenaar en fysiotherapeut bij LEEF!. Het zorglandschap is aan het veranderen. Er gaat steeds meer gewerkt worden door de verschillende (zorg) lijnen heen. Er komt meer subsJtuJe van zorg. Dit moet leiden tot meer zorg op maat en kostenbesparingen. Daar liggen nu juist kansen voor de paramedici. Paramedici zijn echter nog onvoldoende georganiseerd, onvoldoende zichtbaar en we zitten niet aan tafel bij de ketenpartners. Coöperatie Fysiotherapie West-Friesland kan daar juist veranderingen in brengen en de spin in het web zijn.